yoga sklep zapisz się do newslettera

„Życie poświęcone ludzkości” – czyli historia Shri Mataji Nirmala Devi

Jedna z największych duchowych osobowości obecnych czasów, a zarazem dla milionów – mistrz duchowy i Matka. Aktywna działaczka na rzecz pokoju oraz praw człowieka, która na skalę masową przekazała metodę spontanicznego przebudzenia energii Kundalini nazwaną przez Nią doświadczeniem Samorealizacji.

Dzieciństwo i życie rodzinne

Nirmala Srivastava znana na świecie jako Shri Mataji Nirmala Devi (Śri Matadźi Nirmala Dewi) urodziła się w dniu przesilenia wiosennego, 21 marca 1923 r., w samo południe w Chindwarze, małym miasteczku w geograficznym środku Indii. Jej ojciec, Prasad Rao Salve, pochodził w bezpośredniej linii z królewskiej dynastii Shalivahanow, która przez przeszło pięćset lat panowała w stanie Maharashtra, w zachodnich Indiach. Rodzina Salve wyznawała chrześcijaństwo. Konwersja religijna tego potężnego rodu była wynikiem sprzeciwu wobec okrutnych hinduistycznych zwyczajów związanych z wdowami.

Shri Mataji wychowywała się w niezwykle nobliwej rodzinie, dbającej o wartości moralne i duchowe. Ojciec Nirmali był znakomitym prawnikiem, uczonym i perfekcyjnie władał 14 językami. Jako pierwszy w Indiach przetłumaczył Koran na język hindi. Był też członkiem indyjskiego zgromadzenia ustawodawczego, które opracowało konstytucję po odzyskaniu przez Indie niepodległości. Matka Kornelia otrzymała znakomite wykształcenie, doskonale znała sanskryt, urdu oraz hindi. Jako pierwsza kobieta w Indiach uzyskała stopień naukowy w dziedzinie matematyki. W swej pracy badawczo-naukowej odkryła nowe metody rozwiązywania równań algebraicznych, które na stałe weszły do kanonu nowoczesnej matematyki.

Nirmala była niezwykłym dzieckiem, pełnym wigoru, radości, oddającym się bez reszty zabawie z przyjaciółmi, tańcom i śpiewom. Jednakże czasem można było ją znaleźć gdzieś w cichym zakątku domu, gdzie oddając się medytacji, powoli odkrywała swój duchowy potencjał. Tę niezwykłą wewnętrzną siłę ujrzał w niej również Mahatma Gandhi, u którego mała Nirmala spędzała wakacje i mogła uczestniczyć w codziennych czynnościach ashramu. Pomimo młodego wieku Jej obecność inspirowała poczynania Mahatmy zarówno w obszarze duchowym, jak i społeczno-politycznym.

On bardzo mnie lubił. Ja byłam małą dziewczynką, ale on zrozumiał, o co ze mną chodzi. Ku mojemu zaskoczeniu
konsultował ze mną poważne kwestie. Tak jak pewnego razu poprosił mnie, bym poprawiła modlitewnik.
(…) Powiedziałam mu, jak to zrobić i on zrobił to w ten sposób.”

Kiedy walka o niepodległość Indii na dobre rozgorzała, rodzice Shri Mataji silnie się w nią zaangażowali. Począwszy od 1928 r. państwo Salve często byli przetrzymywali w więzieniu. Podobnie Shri Mataji, która podczas studiów medycznych w Christian Medical College w Lahore w 1942 r. była przywódczynią studenckiego ruchu
niepodległościowego.

Schyłek działań niepodległościowych zbiegł się z początkiem kolejnego etapu życia Shri Mataji. W kwietniu 1947 r. wyszła za mąż za Chandrika Prasada Shrivastavę, wybitnego członka administracji centralnej Indii, który wkrótce objął funkcję sekretarza pierwszego premiera, Lala Bahadura Shastriego. Zarówno Mahatma Gandhi, jak i premier Shastri byli pod wrażeniem osobowości i charyzmy Shri Mataji i nie wahali się jej prosić o rady oraz wsparcie, gdy tylko tego potrzebowali. W tym czasie Shri Mataji całkowicie oddała się rodzinie, pogłębiając jednocześnie zrozumienie ludzkiej natury.

Gdy pod koniec lat 60. wydała za mąż swoje dwie córki, poczuła, że zakończył się czas służenia jedynie rodzinie, a rozpoczął się okres poświęcenia dla ludzkości.

Początki Sahadźa Jogi

5 maja 1970 r. Shri Mataji odkryła metodę spontanicznego przebudzenia matczynej energii Kundalini znajdującej się u każdego człowieka, która niedługo potem stała się podstawą transformacji duchowej na skalę całej ludzkości. Odkrytą w medytacji metodę postanowiła nazwać tak, by w pełni odzwierciedlić jej charakter.

W ten sposób powstała Sahadźa Joga. Słowo Sahadźa oznacza ‘zrodzony z’ lub po prostu ‘wrodzony’. Cokolwiek jest wrodzone, przejawia się bez żadnego wysiłku i spontanicznie. Podobnie jak proces kiełkowania nasienia i przeistaczania się w roślinę następuje spontanicznie, tak też wzrost naszej świadomości, w celu dalszej ewolucji odbywa się bezwysiłkowo.

A zatem Sahadźa Joga jest procesem spontanicznego połączenia naszej wewnętrznej subtelnej istoty z energią wszechświata (Viraty), praenergią, która nas stworzyła. Co więcej, ów spontaniczny proces przebudzenia Kundalini, będącej energią naszego pragnienia duchowego, jest zarówno zwieńczeniem naszych poszukiwań, jak i początkiem dynamicznej przemiany wewnętrznej, której podstawą jest stan świadomości bez myśli (Nirvichara samadhi), a więc stan ponad myślami i emocjami, w którym w pełni manifestuje się nasz Duch (Atma), a świadomość ulega stopniowemu pogłębieniu.

„Świadomość wolna od myśli to pierwszy, piękny stan, który powinniście osiągnąć. On wam da spokój i stan świadka, by cieszyć się przedstawieniem życia, by cieszyć się różnorodnością ludzi, podczas gdy wy wzrastacie wewnątrz.”

Niestety istnieje wiele źródeł, które ostrzegają przed negatywnymi skutkami budzenia Kundalini. Opisywane następstwa w rzeczywistości nie są objawami jej przebudzenia. Kundalini nigdy nie obudzi się w wyniku antyduchowych działań osób nie będących w stanie połączenia ze wszechprzenikającą energią boskiego stworzenia (Adi Shakti).

W takiej sytuacji Kundalini pozostaje niewzruszona w swej siedzibie, ale za to w wyniku nieautoryzowanych duchowo działań przeciwko zasadzie Matki, uaktywnia się współczulny układ nerwowy wywołujący tak szeroko opisywane skutki domniemanego przebudzenia Kundalini. Matka nigdy nie będzie działać przeciwko swojemu dziecku. W taki sam sposób zachowuje się Kundalini. Jako matczyna energia, będąc nieoderwalną częścią naszej istoty, wie o nas wszystko i w swej wewnętrznej pracy cechuje się dużą delikatnością i czułością, reagując na nasze subtelne ograniczenia.

„Temat Kundalini nie jest już kwestią wiedzy książkowej. Teraz możecie gołym okiem zobaczyć oddech Kundalini w Mooladharze. Za pomocą swoich palców możecie poczuć różne czakry w rdzeniu kręgowym. Dawniej wypełnienie luki w Sushumna nadi było problemem nie do pokonania. Ale odkryto, że luka ta może zostać wypełniona wibracyjną mocą Boskiej Miłości. Kundalini wznosi się jak majestatyczna matka, pokonując najwyższy punkt mózgu (Brahmarandrę), nie robiąc przy tym najmniejszego problemu dziecku (Sadhace). Dzieje się to w ułamku sekundy, w krótkiej chwili pomiędzy dwiema kolejnymi myślami.”

Kiedy Kundalini jest już przebudzona, możemy odczuć i zdiagnozować stan energetyczny naszego systemu subtelnego złożonego z czakr i kanałów energetycznych. Nazywamy to świadomością wibracyjną. Dłonie zaczynają przekazywać nam weryfikowalne fizycznie sygnały w postaci chłodu, ciepła lub mrowienia. Dzieje się tak, gdyż Kundalini pokonuje system subtelny i po przejściu przez szóste centrum energetyczne (Agnya czakrę), wkracza w obszar limbiczny (Sahasrara czakra). Dokonuje tam niesamowitej rzeczy – oświeca mózg i pozwala, by ośrodki współczulnego układu nerwowego mogły odbierać sygnały pochodzące z systemu energetycznego.

Niezwykłe jest to, że ten proces zachodzi w ułamku sekundy, w czasie niezauważalnym dla naszej świadomości. Wibracje, które zaczynamy odczuwać na dłoniach, w ciele czy też nad głową (ponad Sahasrara czakrą) wskazują nasz stan subtelny i stanowią narzędzie do weryfikacji co jest dobre, a co złe dla naszego rozwoju duchowego.

Jak doskonale wiemy, odzwierciedleniem czakr w organizmie ludzkim są sploty nerwowe, zaś główne kanały energetyczne odpowiadają poszczególnym układom nerwowym:

  • Ida nadi – lewemu współczulnemu układowi nerwowemu;
  • Pingala nadi – prawemu współczulnemu układowi nerwowemu;
  • Sushumna nadi – przywspółczulnemu układowi nerwowemu).

 

Co więcej, zarówno czakry, jak i kanały energetyczne manifestują w nas pierwotne wartości moralne i duchowe, dlatego też niezmiernie istotne jest dążenie do całkowitego oczyszczenia i zrównoważenia energetycznego systemu subtelnego.

Shri Mataji przekazała całą niezbędną wiedzę, w jaki sposób go korygować przy użyciu pięciu żywiołów, z których jesteśmy zbudowani, duchowych technik wypracowanych w ciągu tysięcy lat przez oświeconych mistrzów, a także metod własnego autorstwa. Jednakże fundamentem oraz niezbędnym elementem tej transformacji jest przebudzenie energii Kundalini. To ona wykonuje wewnątrz nas główną, energetyczną pracę i to ona pozwala nam na doświadczanie głębi medytacji oraz bogactwa nieograniczonej wiedzy duchowej przejawiającej się w naszej świadomości.

Przebudzenie Kundalini jest dla człowieka jego podstawowym prawem i przywilejem

Shri Mataji od początku swojej pracy podkreślała, iż przebudzenie Kundalini jest dla człowieka jego podstawowym prawem i przywilejem – bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie czy status społeczny. Dlatego też za doświadczenie Samorealizacji nie można zapłacić, gdyż prawdy oraz wewnętrznej wiedzy nie da się kupić – to tak jakbyśmy chcieli zapłacić Matce Ziemi za to, że rodzi drzewa czy kwiaty.

Jest to proces spontaniczny i tak zaprojektowany przez siłę stworzenia, aby był częścią harmonijnie działającego świata natury. Spontaniczne przebudzenie Kundalini to kolejny etap duchowej ewolucji człowieka, który obecnie przejawia się w skali całej ludzkości – w odróżnieniu od przeszłości, gdy energia Kundalini budziła się u niewielu osób, którzy byli obdarowywani oświeceniem po długoletnich praktykach oczyszczania, ascezy oraz medytacji. Obecnie, przejście z poziomu stanu świadomości uwikłanej w materię do poziomu duchowego postrzegania świata i świadomego kreowania siebie i otoczenia jest dostępne dla każdego, kto posiada silne pragnienie wewnętrznej przemiany.

Dla Shri Mataji niezwykle istotne było, aby ludzie nie wierzyli ślepo informacjom, które im przekazuje, ale żeby poprzez realne doświadczenie weryfikowali, czy to, o czym mówi, jest prawdą. To naukowe podejście nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt medycznego wykształcenia Shri Mataji i jej pragnienie, by ludzie na swej ścieżce rozwoju odkryli, że sami dla siebie są nauczycielami oraz mistrzami. Dzięki takiej postawie miała okazję wielokrotnie brać udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, pokazując światu, w jaki sposób nauka może udowodnić naszą duchową matrycę.

„Nie możecie ślepo wierzyć w cokolwiek. Ślepa wiara prowadzi do fanatyzmu. Nie powinniście w ogóle mieć ślepej wiary, musicie doświadczać.”

Shri Mataji kilkadziesiąt lat niestrudzenie podróżowała po całym świecie, przekazując ludziom wiedzę oraz doświadczenie Samorealizacji. Organizowane przez nią tzw. programy publiczne gromadziły nawet po kilkadziesiąt tysięcy osób, podczas których wszyscy w jednym momencie mogli odczuć przebudzenie ich indywidualnej, matczynej energii Kundalini.

W Polsce swą pracę zapoczątkowała w 1990 r. i przez kolejne sześć lat regularnie raz w roku odwiedzała nasz kraj, by przekazywać poszukiwaczom swoje przesłanie. Biblioteka wykładów Shri Mataji liczy ponad 3000 unikatowych przemówień w wersji wideo lub audio, które bezpłatnie są dostępne dla każdego poszukiwacza. Będąc kobietą, a jednocześnie Matką, szczególną uwagę zwracała na potencjał duchowy drzemiący w kobietach i ich niezmiernie ważną funkcję, jaką pełnią w obecnych czasach. Dlatego też w swej społecznej działalności starała się uświadomić międzynarodowe środowisko o sile kobiet i prawach im przysługującym.

„Prawda jest taka, że kobiety są potencjalną siłą każdej cywilizacji i każdego kraju.”

Za swoją aktywność na polu duchowym, co przejawiało się również w obszarze działań o pokój, w 1989 r. została uhonorowana przez ONZ Medalem Pokoju, a w 1997 r. została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. W tym samym roku sam Claes Nobel wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że ogromny wysiłek Shri Mataji jest źródłem nadziei dla ludzkości.

„Dzisiaj wieczorem Shri Mataji umożliwi nam stanie się mistrzami naszego własnego przeznaczenia i dzisiaj w świetle prawdy zostaniemy poprowadzeni przez wiedzę samorealizacji i wszyscy poznamy absolutną prawdę oraz spokój.” Claes Nobel

Działalność Shri Mataji budziła podziw i szacunek wielu dygnitarzy, rządów państw, instytucji edukacyjnych oraz organizacji humanitarnych. W 1993 r. Petersburska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych powołała Shri Mataji na Honorowego Członka Akademii. W historii Akademii tylko 12 osób dostąpiło tego zaszczytu. Albert Einstein był jednym z nich.

Shri Mataji zainaugurowała pierwszą Międzynarodową Konferencję na temat Medycyny i Samowiedzy, która następnie stała się dorocznym wydarzeniem Akademii. Nie sposób zliczyć nagród i honorów oddanych Shri Mataji w odpowiedzi za Jej pracę. Ona sama skromnie twierdziła, że matka, będąca źródłem miłości, cierpliwości i przebaczenia przede wszystkim musi zadbać o rozwój swoich dzieci, ponieważ taka jest jej główna rola.

Aby ugruntować swoją kilkudziesięcioletnią pracę w 2006 r. Shri Mataji założyła fundację o nazwie Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation, która zainicjowała i obecnie prowadzi wiele projektów m.in. z zakresu rozwoju osobistego, kultury i sztuki, rolnictwa i ekologii, holistycznego zdrowia, pokoju na świecie oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Shri Mataji w szczególności przywiązywała uwagę do obszaru edukacji, z tego powodu jeszcze przed powstaniem fundacji w rożnych krajach na świecie zainicjowała utworzenie szkół, gdzie podstawą systemu edukacji jest praktyka medytacji Sahadźa Joga. Wzmacnia ona uwagę dzieci, ich zdolność koncentracji, a także pogłębia zrozumienie samego siebie i poczucie własnej wartości.

Na przestrzeni lat swojej aktywnej działalności Shri Mataji utworzyła także organizację zajmującą się opieką nad ubogimi, samotnymi kobietami oraz dziećmi niedaleko New Delhi, dwa instytuty badawczo- medyczne w Belapur oraz w Greater Noida, które leczą za pomocą technik Sahadźa Jogi, a także akademię muzyki i sztuki w Nagpur, gdzie można ożywić i rozwinąć swe umiejętności z dziedziny muzyki, tańca oraz malarstwa.

Shri Mataji odeszła 23 lutego 2011 roku, jednak Jej wizja przetrwała dzięki instytucjom, które utworzyła, a także ośrodkom medytacji, które znajdują się obecnie w ponad stu krajach i prowadzone są przez uczniów Shri Mataji, oferując kursy i warsztaty medytacji całkowicie za darmo.

 

„Nie będzie pokoju na świecie, dopóki nie osiągnie się go wewnątrz siebie.”

Shri Mataji nie pragnęła tworzyć kolejnej szkoły jogi. To, co stworzyła i podarowała ludziom, to możliwość przejścia na wyższy poziom świadomości, zgodnie z postępującą ewolucją ludzkości. Sahadźa Joga opiera się na prastarej wiedzy duchowej oraz istocie nauk oświeconych mistrzów, którzy przez wieki przybywali, by korygować i wskazywać ludziom kierunek ich rozwoju. Jednakże, aby zastosować całą wiedzę, która jest dla nas dostępna poprzez kolektywną świadomość najpierw musimy połączyć się ze źródłem tej wiedzy. Kiedy to się stanie nasza uwaga jest sprowadzona do teraźniejszości, niepotrzebne myśli i toksyczne emocje zanikają, a w zamian czujemy radość i poznajemy cel naszego życia.

AUTOR: Piotr Musiał
Stowarzyszenie Kulturalne Sahadźa Joga

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Comments


Tagged: ,


© Yoga & Ayurveda Magazyn